Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

2023_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Laadinfrastructuur

districtsraad Wilrijk
do 30/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Laadinfrastructuur 2023_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Laadinfrastructuur

Motivering

Indiener(s)

Xeno Wauters

Gericht aan

Kristof Bossuyt

Tijdstip van indienen

zo 26/02/2023 - 12:17

Toelichting

Geachte districtsburgemeester
Beste Kristof

 

Op 14/2/2023 hebben we via de media vernomen dat de Stad Antwerpen twee snellaadpleinen langs de Singel wil realiseren. Aangezien elektrische voertuigen steeds populairder worden is het niet onverstandig om de publieke laadinfrastructuur uit te breiden. Zeker met het oog op de verdere elektrificatie van het wagenpark.

In de perscommunicatie stelt schepen Kennis terecht dat het belangrijk is dat we de juiste laadinfrastructuur op de juiste plaats inplannen. Publieke ruimte is schaars en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. 

Ik heb vooral onthouden dat de Stad Antwerpen momenteel onderzoekt of er bijkomende locaties zijn voor de installatie van snellaadpleinen. Hopelijk kan het district ook hier haar adviserende rol opnemen als er locaties op ons grondgebied naar voor worden geschoven. 

Het lijkt me ook niet verkeerd om vanuit het district een aantal locaties te suggereren. Dit kan in nauw overleg met de Stad aangezien het technisch ook haalbaar moet zijn. Ik bekom graag antwoorden op onderstaande vragen: 

  • Welke criteria hanteert het districtscollege om een aanvraag inzake het voorzien van een publieke laadpaal te beoordelen? Concreet, hoe komt het districtscollege tot een ongunstig en gunstig advies? 
  • Merkt het districtscollege een sterke toename van het aantal aanvragen op of blijft dit eerder stabiel?
  • Heeft het districtscollege reeds een visie rond het inplanten van publieke laadpalen op het openbaar domein ontwikkeld? Zo ja, wat houdt deze visie concreet in? Zo neen, is het districtscollege hiermee bezig?
  • Heeft het districtscollege weet van locaties die momenteel door de Stad onderzocht worden om in te richten als snellaadpleinen? Zo ja, waar? 

 

Met vriendelijke groeten

Xeno Wauters

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Xeno Wauters licht zijn interpellatie toe.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt geeft antwoord op de verschillende vragen.

Districtsraadslid Xeno Wauters houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:47