Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

2023_DRWI_00019 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

districtsraad Wilrijk
do 30/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_DRWI_00019 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring 2023_DRWI_00019 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 2 maart 2020 (jaarnummer 43) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De districtsraad nam op 7 mei 2020 (jaarnummer 23) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 10 november  2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het Wilrijkse bestuursakkoord vermeldt onder andere in het hoofdstuk mobiliteit: "... Vooral in schoolomgevingen dient er verder werk gemaakt te worden van veiligere omgevingen en dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden..."

Vlaanderen/mobiliteit en openbare werken voorziet subsidies (50% regeling) aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan schoolomgevingen (groene wegmarkeringen).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters besliste op 24 januari 2023 onder andere aan volgende Wilrijkse scholen een subsidie toe te kennen:

 • Neerlandschool (Mogendhedenlaan)
 •  Sint-Ursula (Sint-Bavostraat)
 • Ieperman kunsthumaniora (Sint-Bavostraat)
 • Zonnebloem (Sint-Jan Vianneystraat)
 • De Ark (Boekstraat).

Het districtscollege wil graag alle Wilrijkse schoolomgevingen uitvoeren en wil de nodige financiële middelen voorzien voor volgende scholen:

 • Heistraat (Rozenkransschool)
 • Kerkhofstraat (Sint-Ursula-Instituut)
 • Letterkundestraat (Basisschool De Letter)
 • Frans Stienletlaan (Johannesschool)
 • Spoorweglaan (Basisschool Prins Boudewijn)
 • Hof Van Mols (Steinerschool)
 • PiusX kleuterschool (Groenenborgerlaan)
 • Parkschool Ieperman (Kerkelei)

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt.

Met deze IKA-light wordt er krediet verschoven naar functiegebied 2WIL010101A00000 (budgetpositie 224) voor de verwezenlijking van wegmarkeringen aan schoolomgevingen.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken
2WIL010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt een interne kredietaanpassing light op de kredieten 2023 goed, zodanig dat 13 Wilrijkse schoolomgevingen kunnen worden uitgevoerd met groene wegbestickering.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5085085000000INVU2242wil010101A00000+10.500 3.00013.500
5085082500000INVU2242wil010703A00000-10.500674.269,09663.769,09

Bijlagen

 • 20230313_Vlaanderen_schoolomgevingen.pdf