Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

2023_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Buslijn 22

districtsraad Wilrijk
do 30/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Buslijn 22 2023_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Buslijn 22

Motivering

Indiener(s)

Xeno Wauters

Gericht aan

Kristof Bossuyt

Tijdstip van indienen

vr 10/03/2023 - 12:59

Toelichting

Geachte districtsburgemeester
Beste Kristof


Begin maart verscheen er in De Tijd een artikel met als kop: “De Lijn staat voor drastische hervorming  zonder extra centen.” Concreet start De Lijn deze zomer met de invoering van de basisbereikbaarheid, in essentie:

  • 2/3 van het volledige netwerk van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij wordt onder handen genomen.
  • Het bussennetwerk wordt gerationaliseerd. 
  • De Lijn moet de operatie budgetneutraal uitvoeren.

Toch ernstige maatregelen die mogelijks opnieuw een impact hebben op buslijn 22. Zoals u weet is het dossier van buslijn 22 een belangrijk dossier voor alle Wilrijkenaren, jong en oud. Zonder deftige afdoende alternatieven kan er voor ons geen enkele sprake zijn van enige inkorting of afschaffing van buslijn 22. 

Eind 7/2022 bleek nog dat de Vlaamse hervormingsplannen deze legislatuur waarschijnlijk niet meer uitgevoerd gingen worden. Dit artikel zorgt opnieuw voor heel wat zenuwachtigheid/bezorgdheid bij onze inwoners, vandaar onderstaande vragen: 

  • Is het Wilrijkse districtscollege op de hoogte van deze plannen? Zo ja, hebben deze plannen enige impact op buslijn 22 of andere busverbindingen in Wilrijk?
  • Heeft het Wilrijkse districtscollege in tussentijd nog initiatieven genomen om het behouden van buslijn 22 in haar huidig traject te waarborgen? Zo ja, dewelke?


Met vriendelijke groeten

Xeno Wauters

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Xeno Wouters licht zijn interpellatie toe.

Districtsraadsleden Martine Depauw, Lien Moens en Werner De Gres houden een tussenkomst.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt geeft antwoord op de verschillende vragen.

Districtsraadslid Xeno Wouters houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:50