Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

2023_IP_00055 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Bankautomaten - toegankelijkheid en bereibaarheid

districtsraad Wilrijk
do 30/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_IP_00055 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Bankautomaten - toegankelijkheid en bereibaarheid 2023_IP_00055 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Bankautomaten - toegankelijkheid en bereibaarheid

Motivering

Indiener(s)

Omar Al Jouaidi, Martine Depauw

Gericht aan

Kristof Bossuyt

Tijdstip van indienen

vr 24/03/2023 - 12:32

Toelichting

Spreiding bankautomaten - rolstoeltoegankelijkheid

In Wilrijk kan je sinds eind 2022 geld afhalen in een neutrale bankautomaat. Dat nieuwe cashpunt is niet verbonden aan één bepaalde bank en kwam er op initiatief van de grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING.
Gevolg van die samenwerking is dat de banken hun geldautomaten op andere plaatsen sluiten/hebben gesloten, zoals in de wijken Valaar  en Oosterveld.

Iedereen die geld uit de muur wil halen, moet in de toekomst bijgevolg naar het nieuwe neutrale cashpunt.
Het hoeft geen uitleg dat dit een drama is voor mensen die minder mobiel zijn.

Toch is het niet alleen die doelgroep die getroffen wordt.

Zo moet elke inwoner in de toekomst omrijden: dat kost hen tijd én geld.

Ook onze lokale handelaars zijn het slachtoffer van deze besparingsoperatie van de grootbanken. Dat kan niet voor ons.

Daar bovenop kan je aan de neutrale geldautomaat in het centrum enkel geld afhalen. Je kan er bijvoorbeeld geen overschrijvingen doen.
Heel wat mensen zijn ondertussen mee met online bankieren, maar we mogen niet vergeten dat 1 op 5 mensen helemaal niet mee is met de digitalisering.

Zij kunnen niet online bankieren en werken niet met al die nieuwe betaalapps. Het is wraakroepend dat net die groep, vaak kwetsbare mensen, hierdoor het hardst worden getroffen.

 

Verder stellen we vast dat deze cashpunten op verschillende vlakken tekortschieten. Zo zijn er klachten dat het punt slecht toegankelijk is, er niet netjes bij ligt, dat het aanbod aan diensten minimaal is (vb. geen overschrijvingen, uittreksels) en dat er een gebrek aan privacy is (geen tussenschermen).  

Daarom volgende vragen:

1.       Was er overleg tussen de banken en het district mbt het sluiten van  bankautomaten en de oprichting van het neutrale cashpunt? Zo ja, hoe verliep dat overleg en wat was de stellingname van het districtsbestuur?

2.   Werd het districtsbestuur betrokken bij de keuze van de locatie van het neutrale cashpunt?

3.   Wat vindt het districtsbestuur van de afbouw van de dienstverlening door de grootbanken?

 
Daarbij volgend voorstel:

In een brief richt de voltallige districtsraad zich tot de grootbanken met een pleidooi voor meer spreiding van de bankautomaten, de vraag om minimaal 1  bankautomaat te voorzien in de wijken Valaar en Oosterveld, de oprichting van een cashpunt in de wijk Neerland te onderzoeken en de eis om het neutrale cashpunt in de Jules Moretuslei aan te passen en rolstoel/rollator/buggyvriendelijk te maken.


Hierna ontwerp van brief aan Batopin:

 Geachte  

Wilrijk plaatst zijn burgers, als belangrijkste belanghebbenden, op de eerste plaats. Iets wat Batopin ongetwijfeld ook doet. De burgers van Wilrijk vinden het belangrijk om binnen een redelijke afstand hun bankzaken op een veilige manier  te regelen. Een groot aantal van onze burgers is namelijk nog niet in staat om die zaken online af te handelen.

Sinds einde 2022 kan er in Wilrijk  geld afgehaald worden in een neutrale geldautomaat. Met de komst van deze geldautomaat zullen andere automaten verdwijnen. Hierdoor moeten onze burgers best wel wat afstand afleggen om aan cah geld te geraken. In deze geldautomaten kunnen ze bovendien geen andere bankverrichtingen doen.
Daarenboven is het gebouw in de Jules Moretuslei, waarin de neutrale geldautomaten zich bevinden, niet toegankelijk voor rolstoel/rollator/buggygebruikers.

Om deze basisdienstverlening toch te kunnen garanderen aan onze burgers, vraagt de districtsraad van Wilrijk drie concrete acties:

1.         Voorzie meerdere neutrale geldautomaten op het grondgebied van Wilrijk

2.         Zorg dat er aan de geldautomaten ook andere bankzaken verricht kunnen worden.

3.         Maak het gebouw in de Jules Moeretuslei rolstoelvriendelijk.

 

Wij hopen alvast op een spoedig en positief antwoord.

 

Met vriendelijke groeten

 

Namens de voltallige districtsraad van Wilrijk

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht haar interpellatie toe.

Districtsraadsleden Alexandra D'Archambeau, Xeno Wauters en Marleen Verbruggen houden een tussenkomst.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt geeft antwoord op de verschillende vragen (collegiale brief aan Batopin - alle Wilrijkse wijken).

Districtsraadslid Martine Depauw houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:53