Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

2023_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Werken Valaarstraat

districtsraad Wilrijk
do 30/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Werken Valaarstraat 2023_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Werken Valaarstraat

Motivering

Indiener(s)

Omar Al Jouaidi, Martine Depauw

Gericht aan

Werner Theuns

Tijdstip van indienen

ma 27/03/2023 - 08:10

Toelichting

Proximus voerde werken uit in de Valaarstraat.
Van het kruispunt met de Gaston Fabrélaan tot voorbij Klein Hoefken werd een diepe sleuf gegraven.
Bij het graven werd een halve wortelkluit van de nieuw aangeplante boompjes geraakt.

Het nieuw aangelegde fietspad werd ook op dit stuk verwijderd.


Kan schepen Theuns toelichten:

- Of de nieuw aangeplante boompjes nog kunnen gered worden?

Indien niet, wie zorgt voor vervanging en draait op voor de schade?

- Wie dient het voetpad en fietspad in de oorspronkelijke staat te herstellen? Is dit de proximus onderaannemer?

Indien niet, wie is dan wel verantwoordelijk?

- binnen welke termijn dienen voetpad en fietspad in de oorspronkelijke staat terug afgeleverd te worden?

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht haar mondelinge vraag toe.

Districtsschepen Werner Theuns geeft antwoord op de verschillende vragen.

Districtsraadslid Martine Depauw houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:56