Terug districtsraad Wilrijk

Thu 30/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Openbare zitting

  • OPENING ZITTING

    De voorzitter vraagt de districtsraadsleden de aanwezigheidslijst te ondertekenen (artikel 5 van het huishoudelijk reglement district Wilrijk). 

    Verontschuldigingen: de heer Luc Eliaerts, districtsraadslid, de heer Azeddine Hayani, districtsraadslid,  mevrouw Maxime Peeters, districtsraadslid, de heer  Dirk Avonts, districtsraadslid. Mevrouw Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid, zal de zitting later vervoegen.

A-punten

Initiatiefrecht