Terug districtsraad Wilrijk

Thu 07/12/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
openbaar domein
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen