Terug
Gepubliceerd op 31/10/2023

Agenda  raadscommissie Wilrijk

ma 06/11/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

 • 1.

  2023_DRWI_00080 - Neerland - Zone A - Karreveld, Haverloosveld, Bosveld , Michel Wittockstraat, Langendries, Huisveld, Flor Huysmansstraat, Gallaitlaan, Krijgslaan en Neerlandweg - SWOU11463 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein. Vestiging eeuwigdurend recht van opstal. Advies - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DRWI_00074 - District Wilrijk. Boomsesteenweg (gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DRWI_00075 - Districten Hoboken en Wilrijk. Polostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DRWI_00079 - District Wilrijk. Jules Moretuslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DRWI_00081 - District Wilrijk. Legerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DRWI_00086 - Districtsraad - Notulen districtsraad 5 oktober 2023 - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DRWI_00082 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 • 8.

  2023_DRWI_00076 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming