Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_DRWI_00008 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 02/02/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Martine Depauw, districtsraadslid

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_DRWI_00008 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming 2023_DRWI_00008 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 16 juli 2007 de wijze van communicatie van de bestuurshandelingen van de adviesraden goed (jaarnummer 2247). De verslagen van de vergaderingen worden bezorgd aan de bevoegde districtsschepen, de secretariaten van de andere adviesraden en de districtssecretaris voor mededeling aan het districtscollege en de districtsraad.

Op 16 december 2013 (jaarnummer 828) keurde de gemeenteraad onder andere het kader voor de vernieuwde werking van de adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en senioren goed.

Op 5 december 2013 (jaarnummer 85) keurde de districtsraad de vernieuwde werkwijze goed voor het adviesorgaan cultuur.

Op 5 juni 2014 (jaarnummer 59) keurde de districtsraad de vernieuwe werkwijze goed voor het adviesorgaan sport.

Op 9 oktober 2014 (jaarnummer 104) keurde de districtsraad de oprichting van de districtsjeugdraad Wilrijk als adviesraad goed.

Op 4 december 2014 (jaarnummer 128) keurde de districtsraad het specifiek werkkader goed voor de Wilrijkse Adviesraad Senioren.

Argumentatie

Het is wenselijk dat het districtscollege en de districtsraad kennis nemen van de verslagen van de vergaderingen van de verschillende adviesraden.

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor lokale inspraak en participatie.

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende verslagen:

organisatie datum vergadering
Jeugdraad Wilrijk30 mei 2022
19 september 2022
17 oktober 2022
21 november 2022
Wilrijkse Adviesraad voor Senioren12 september 2022
10 oktober 2022
14 november 2022
12 december 2022
Sportraad

Geen

Adviesraad cultuurGeen

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Verslag jeugdraad Wilrijk oktober 2022.pdf
  • Verslag jeugdraad Wilrijk november 2022.pdf
  • Verslag jeugdraad Wilrijk mei 2022.pdf
  • Verslag jeugdraad Wilrijk september 2022.pdf
  • 20220912_verslag_WAS.pdf
  • 20221010_verslag_WAS.pdf
  • 20221114_verslag_WAS.pdf
  • 20221212_verslag_WAS.pdf