Terug
Gepubliceerd op 21/06/2023

Notulen  districtsraad Wilrijk

do 02/02/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Martine Depauw, districtsraadslid

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRWI_00005 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Eedaflegging districtssecretaris Wilrijk - Goedkeuring

Goedgekeurd
1.

2023_DRWI_00005 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Eedaflegging districtssecretaris Wilrijk - Goedkeuring

2023_DRWI_00005 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Eedaflegging districtssecretaris Wilrijk - Goedkeuring
2.

2023_DRWI_00009 - Districtsraad - Notulen districtsraad 12 januari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Martine Depauw, districtsraadslid
Secretaris
Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2.

2023_DRWI_00009 - Districtsraad - Notulen districtsraad 12 januari 2023 - Goedkeuring

2023_DRWI_00009 - Districtsraad - Notulen districtsraad 12 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 12 januari 2023.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 12 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRWI_00006 - District Wilrijk. Koolhofstraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Martine Depauw, districtsraadslid
Secretaris
Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
3.

2023_DRWI_00006 - District Wilrijk. Koolhofstraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRWI_00006 - District Wilrijk. Koolhofstraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De Koolhofstraat in het district Wilrijk:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft nog geen goedgekeurd aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Valaardreef en Salesianenlaan'; 
 • maakt deel uit van de wijk 'Valaar' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
Op 9 november 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Koolhofstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om het gele onderbroken ter hoogte van nummer 11 te verwijderen.
Argumentatie
Een  aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 15 (artikel 1).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Koolhofstraat 15, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Koolhofstraat in het district Wilrijk.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRWI_00007 - District Wilrijk. Kleine Doornstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Martine Depauw, districtsraadslid
Secretaris
Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
4.

2023_DRWI_00007 - District Wilrijk. Kleine Doornstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRWI_00007 - District Wilrijk. Kleine Doornstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Kleine Doornstraat in het district Wilrijk:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 6 maart 2020 (jaarnummer 2256).

Het gedeelte tussen de Atomiumlaan en de grens met Aartselaar ligt buiten de bebouwde kom, daar geldt momenteel een snelheidsregime van 70 km/u.
De gemeente Aartselaar heeft vanaf de gemeentegrens een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u.
Om de veiligheid te verhogen en de leesbaarheid te verbeteren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om ook tussen de grens met Aartselaar en de Atomiumlaan een snelheidsbeperking van 50 km/u in te voeren.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • buiten de bebouwde kom wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u (artikel 2).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 2 december 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Kleine Doornstraat in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 6 maart 2020 (jaarnummer 2256).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRWI_00008 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Martine Depauw, districtsraadslid
Secretaris
Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
5.

2023_DRWI_00008 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

2023_DRWI_00008 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 16 juli 2007 de wijze van communicatie van de bestuurshandelingen van de adviesraden goed (jaarnummer 2247). De verslagen van de vergaderingen worden bezorgd aan de bevoegde districtsschepen, de secretariaten van de andere adviesraden en de districtssecretaris voor mededeling aan het districtscollege en de districtsraad.

Op 16 december 2013 (jaarnummer 828) keurde de gemeenteraad onder andere het kader voor de vernieuwde werking van de adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en senioren goed.

Op 5 december 2013 (jaarnummer 85) keurde de districtsraad de vernieuwde werkwijze goed voor het adviesorgaan cultuur.

Op 5 juni 2014 (jaarnummer 59) keurde de districtsraad de vernieuwe werkwijze goed voor het adviesorgaan sport.

Op 9 oktober 2014 (jaarnummer 104) keurde de districtsraad de oprichting van de districtsjeugdraad Wilrijk als adviesraad goed.

Op 4 december 2014 (jaarnummer 128) keurde de districtsraad het specifiek werkkader goed voor de Wilrijkse Adviesraad Senioren.

Argumentatie

Het is wenselijk dat het districtscollege en de districtsraad kennis nemen van de verslagen van de vergaderingen van de verschillende adviesraden.

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor lokale inspraak en participatie.

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende verslagen:

organisatie datum vergadering
Jeugdraad Wilrijk30 mei 2022
19 september 2022
17 oktober 2022
21 november 2022
Wilrijkse Adviesraad voor Senioren12 september 2022
10 oktober 2022
14 november 2022
12 december 2022
Sportraad

Geen

Adviesraad cultuurGeen

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_IP_00016 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Groenstraat

Verdaagd