Terug districtscollege Wilrijk

Mon 17/04/2023 - 18:15 collegezaal

A-punten

District Wilrijk

secretariaat

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

lokaal jeugdbeleid

openbaar domein

lokaal groenbeleid

Burger- en buurtinitiatieven

Stadsbeheer

Markten en Foren

B-punten

District Wilrijk

openbaar domein

secretariaat


Publicaties