Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

2023_DCWI_00017 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling ondersteuning kleine jeugdevenementen Wilrijk Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 13/02/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris; Danny Raets, adjunct districtssecretaris

Verontschuldigd

Werner Theuns, districtsschepen

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00017 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling ondersteuning kleine jeugdevenementen Wilrijk Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV - Goedkeuring 2023_DCWI_00017 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling ondersteuning kleine jeugdevenementen Wilrijk Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde het reglement ondersteuning kleine en grote jeugdevenementen Wilrijk goed op 10 november 2022 (jaarnummer 90).
De districtsraad keurde aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed op 10 november 2022 (jaarnummer 89).

Op maandag 5 december 2022 diende scouts 48/11 Kristus Koning FV via de Verenigingendatabank (dossier 169023) tijdig een aanvraag in voor een ondersteuning kleine jeugdevenementen Wilrijk.

Gegevens van het evenement:

Naam Datum Locatie Doelgroep
"Gebuisd"  22 december 2022 Lokaal scouts 48/11 Kristus Koning Jongeren en jongvolwassenen uit Wilrijk en omgeving


Argumentatie

De aanvraag werd correct en tijdig ingediend op maandag 5 december 2022. Van maandag- op dinsdagnacht vond vervolgens de cyberaanval op de stad Antwerpen plaats, waardoor de aanvraag niet verder en tijdig kon verwerkt worden door de betrokken dienst. Aangezien zowel het systeem om de aanvraag te raadplegen (Fenix) als eBesluitvorming buiten gebruik waren, was er niet de tijd en mogelijkheid om de aanvraag voor goedkeuring voor te leggen voor de datum van het geplande evenement. 

Omwille van deze uitzonderlijke situatie wordt dan ook gevraagd aan het college om deze aanvraag alsnog en met uitstel goed te keuren, ook al heeft het geplande evenement intussen al plaatsgevonden.

Volgende aanvraag voldoet verder aan de voorwaarden en krijgt een ondersteuning toegekend:

Naam jeugdvereniging of jongeren(n) Voorgestelde subsidie
Scouts 48/11 Kristus Koning FV
750,00 EUR

Juridische grond

Ondersteuning

Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • Het kaderbesluit Ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595);
  • De districtsraad keurde op 10 november 2022 het reglement ondersteuning kleine en grote jeugdevenementen Wilrijk goed (jaarnummer 90).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt onderstaande aanvraag voor een ondersteuning kleine jeugdevenementen Wilrijk goed:

Naam jeugdvereniging of jongere(n) Toegekend bedrag
Scouts 48/11 Kristus Koning FV 750,00 EUR

Artikel 2

Het districtscollege geeft zijn goedkeuring voor de toekenning en uitbetaling van het aangevraagde ondersteuningsbedrag. De uitbetaling zal pas gebeuren na controle van de aangeleverde bewijsstukken. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon


Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV
Jasmijnstraat 20
2020 Antwerpen

Rekeningnummer: BE30 0688 9815 0511
Ondernemingsnummer: NXX0013839524


750,00 EUR budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505147577

Bijlagen

  • Aanvraag Kleine JES scouts 4811_Gebuisd.pdf