Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

2023_DCWI_00018 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling infrastructuurondersteuning 54e Scouts Valaar FV - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 13/02/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris; Danny Raets, adjunct districtssecretaris

Verontschuldigd

Werner Theuns, districtsschepen

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00018 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling infrastructuurondersteuning 54e Scouts Valaar FV - Goedkeuring 2023_DCWI_00018 - Jeugd - Toekenning en uitbetaling infrastructuurondersteuning 54e Scouts Valaar FV - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde het reglement infrastructuurondersteuning jeugdverenigingen goed op 10 november 2022 (jaarnummer 87).
De districtsraad keurde aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed op 10 november 2022 (jaarnummer 89).

Volgende vereniging diende een aanvraag in op 8 november 2022 (dossiernummer 165853) :

vereniging infrastructuurwerken
54e Scouts Valaar FV
Herstellingswerken ramen en vensters


Argumentatie

De aanvraag dateert reeds van 8 november 2022. Omwille van de onvolledigheid van het dossier moest er door de behandelende dienst, jeugddienst Wilrijk, nog bijkomende informatie worden ingewonnen. Toen het dossier uiteindelijk volledig was, werd stad Antwerpen slachtoffer van de cyberaanval. Hierdoor was het eerder administratief verwerken van de aanvraag niet mogelijk en wordt deze aanvraag nu geagendeerd. 

De aanvraag betreft het herstellen van enkele beschadigde ramen en vensters in de lokalen van 54e scouts Valaar FV in de Gebroeders De Wachtersstraat 24 in Wilrijk.
Aan de hand van de aangeleverde offertes valt de keuze voor uitvoering van de werken op de firma EDS. 

Volgende jeugdvereniging komt in aanmerking voor een infrastructuursubsidie van het district Wilrijk:

naam aanvraag district Wilrijk 2023
 54e Scouts Valaar FV

Herstellingswerken ramen / vensters
Kostenraming: 774,16 Euro

774,16 Euro

Juridische grond

Ondersteuning

Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • Het kaderbesluit Ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595);
  • De districtsraad keurde op 10 november 2022 het reglement infrastructuurondersteuning jeugdverenigingen goed (jaarnummer 87).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen;
  • de uitvoering van het reglement toelagen voor infrastructuur van lokale jeugdverenigingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt onderstaande aanvraag infrastructuurondersteuning goed:

jeugdvereniging toegekend bedrag 
54e Scouts Valaar FV 774,16 EUR

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de toegekende infrastructuurondersteuning van 774,16 EUR goed. De uitbetaling zal pas gebeuren nadat de werken zijn uitgevoerd en de kosten bewezen met facturen.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon


54e Scouts Valaar FV
Gebroeders De Wachterstraat 24
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE88 0689 4042 6141
Ondernemingsnummer: NXX0019269940


774,16 EUR budgetplaats:5081000000
budgetpositie: 664500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode:2300
4505147581


Bijlagen

  • Aanvraag ondersteuning infrastructuur jeugd_54e scouts Valaar.pdf
  • Overzicht offertes herstellingen ramen.docx