Terug
Gepubliceerd op 10/10/2023

2023_DRWI_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 05/10/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_DRWI_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 - Kennisneming 2023_DRWI_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld in de zitting van 8 juni 2023 (jaarnummer 38). Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:
  • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
  • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
  • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten,...

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 7 september 2023 de jaarrekening 2022 van het district Wilrijk goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 7 september 2023 waarbij de jaarrekening 2022 van het district Wilrijk goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • D_WILRIJK_A_JR_2022_besluit_Gouverneur_getekend.pdf