Terug
Gepubliceerd op 10/10/2023

2023_DRWI_00071 - Districtsraadscommissie en districtsraad. - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 05/10/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_DRWI_00071 - Districtsraadscommissie en districtsraad. - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming 2023_DRWI_00071 - Districtsraadscommissie en districtsraad. - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 7 februari 2019 (jaarnummer 17) nam de districtsraad kennis van het voorstel van het districtscollege aan:

  • de voorzitter van de districtsraad: de districtsraadszittingen in principe elke eerste donderdag van de maand te houden (uitgezonderd de maanden juli en augustus), telkens om 20.00 uur;
  • de voorzitter van de districtsraadscommissie: de zittingen van de bestendige districtsraadscommissie in principe de maandag vóór de vergadering van de districtsraad te houden, telkens om 20.00 uur

Het districtscollege keurde op 25 september 2023 (jaarnummer 176) de zittingsdata voor 2024 goed voor de districtsraad en de districtsraadscommissie.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

  • artikelen 18 en 126 stellen dat de districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar;
  • artikelen 18 tot en met 39, samen te lezen met artikelen 126 en 127 (Afdeling 2. De werking van de gemeenteraad).

Conform artikelen 33 en 70 van het Huishoudelijk reglement district Wilrijk worden de districtsraad en de districtsraadscommissie bijeengeroepen door respectievelijk de voorzitter van de districtsraad en de voorzitter van de districtsraadscommissie.

Argumentatie

Het is wenselijk dat de districtsraad hiervan kennis neemt. 

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de door het districtscollege voorgestelde planning aan de voorzitter van de districtsraad en aan de voorzitter van de districtsraadscommissie van zittingen van de districtsraad en de districtsraadscommissie in 2024:

districtsraadscommissie 20.00 uur

districtsraad 20.00 uur
maandag 8 januari 2024 donderdag 11 januari 2024
maandag 29 januari 2024 donderdag 1 februari 2024
maandag 4 maart 2024 donderdag 7 maart 2024
maandag 25 maart 2024 donderdag 28 maart 2024
maandag 29 april 2024 donderdag 2 mei 2024
maandag 3 juni 2024 donderdag 6 juni 2024
maandag 2 september 2024 donderdag 5 september 2024
maandag 30 september 2024 donderdag 3 oktober 2024
maandag 4 november 2024 donderdag 7 november 2024
december 2024: nog te beslissen in functie van de installatievergadering december 2024: nog te beslissen in functie van de installatievergadering

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.