Terug
Gepubliceerd op 10/10/2023

2023_IP_00142 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Kasteel Steytelinck

districtsraad Wilrijk
do 05/10/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_IP_00142 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Kasteel Steytelinck 2023_IP_00142 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Kasteel Steytelinck

Motivering

Indiener(s)

Omar Al Jouaidi, Martine Depauw

Gericht aan

Kristof Bossuyt

Tijdstip van indienen

vr 29/09/2023 - 14:35

Toelichting

In een IP behandeld op de DR van 2 juni jl. werd de problematiek rond (leegstand) het kasteel Steylinck reeds besproken.

Het ontbreken van het horecagedeelte en het daar beschikbare sanitair (en nu afwezig) werd ook aangekaart.

Tijdens de districtsraad werd toegelicht dat AG Vespa een oproep lanceerde teneinde een nieuwe uitbater te vinden voor het horecadeelte.

Bovendien ging prijs gevraagd worden om mobiel sanitair te voorzien rond de speeltuin.


Kan de bevoegde schepen toelichten

- wat de huidige stand van zaken is?

- wanneer de oproep tot uitbating gelanceerd werd door AG Vespa?

- zijn er mogelijke kandidaten of gebeurden er reeds vastleggingen terzake?

- wat was het resultaat inzake bevraging rond mobiel sanitair?

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht de interpellatie van de Vooruit-fractie toe.

Er zijn tussenkomsten van districtsraadsleden Dirk Avonts, Eric Huijbrechts en Xeno Wauters.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt beantwoordt de vragen uit de interpellatie en de tussenkomsten van de districtsraadsleden.

 Districtsraadslid Martine Depauw geeft nog een wederwoord. Hierop licht de districtsburgemeester nog verder toe.

ma 09/10/2023 - 15:34