Terug
Gepubliceerd op 10/10/2023

Besluitenlijst  districtsraad Wilrijk

do 05/10/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

 • 1.

  2023_DRWI_00069 - Districtsraad - Notulen districtsraad 7 september 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DRWI_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2023_DRWI_00068 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DRWI_00064 - District Wilrijk. Cliviastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DRWI_00065 - District Wilrijk. Kouwerheide - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DRWI_00063 - Bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087). Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DRWI_00070 - District Wilrijk. Legislatuur 2019-2024 - Interne taakverdeling. Aanpassing - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2023_DRWI_00071 - Districtsraadscommissie en districtsraad. - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2023_IP_00142 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Kasteel Steytelinck

  Behandeld