Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCWI_00038 - Ondersteuning - Jeugd - Goedkeuring infrastructuurondersteuning scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 13/03/2023 - 18:15 DIGITALE ZITTING
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Werner Theuns, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00038 - Ondersteuning - Jeugd - Goedkeuring infrastructuurondersteuning scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCWI_00038 - Ondersteuning - Jeugd - Goedkeuring infrastructuurondersteuning scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 10 november 2022 (jaarnummer 89) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 10 november 2022 (jaarnummer 87) keurde de districtsraad het reglement infrastructuurondersteuning jeugdverenigingen goed.

Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV diende op 15 februari 2023 een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement infrastructuurondersteuning jeugdverenigingen (dossier 171023).
De aanvraag betreft de aankoop van de nodige reservesloten voor beschermende raampanelen aan hun lokaal, gelegen op de Wilrijkse pleinen. De houten panelen zijn er om enerzijds de ramen te beschermen en anderzijds als anti-diefstalmaatregel. Ze zijn allemaal voorzien van hetzelfde type slot, zodat slechts één sleutel moet gebruikt worden. Jaarlijks zijn er enkele sloten onderhevig aan slijtage en vandalisme, waardoor vervanging nodig is. Om toekomstige problemen met betrekking tot het gebruikte type slot voor te zijn, wil de vereniging investeren in de aankoop van de nodige reservesloten.

Aan de hand van de drie opgevraagde en aangeleverde offertes valt de keuze voor aankoop op de firma Weber Beveiliging. 

naamaanvraagdistrict Wilrijk 2023
Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV

Aankoop reservesloten
Kostenraming: 649,00 EUR

649,00 EUR


Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen;
  • de uitvoering van het reglement toelagen voor infrastructuur van lokale jeugdverenigingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV649,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV
Jasmijnstraat 20
2020 Antwerpen

Rekeningnummer: BE30 0688 9815 0511
Ondernemingsnummer: NXX0013839524

649,00 EURbudgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 664500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505148087

Bijlagen

  • Aanvraagdossier ondersteuning infrastructuur scoutsgroep 4811 Kristus Koning.pdf