Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCWI_00108 - Senioren - Stap-op-stap-af marktbus. Overeenkomst - Bekrachtiging

districtscollege Wilrijk
ma 05/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris
2023_DCWI_00108 - Senioren - Stap-op-stap-af marktbus. Overeenkomst - Bekrachtiging 2023_DCWI_00108 - Senioren - Stap-op-stap-af marktbus. Overeenkomst - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad van Wilrijk keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd budget voor een stap-op-stap-af bus voorzien.

De buurten Oosterveld en Elsdonk tellen een groot aandeel 65-plussers. Het centrum van Wilrijk en de wekelijkse markt op de Bist zijn echter amper of niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Om deze buurtbewoners ook de kans te geven om wekelijks naar de markt op de Bist te gaan, wordt er een pendelbus ingelegd tussen Oosterveld en de Bist. Dit naar analogie met de stap-op-stap-af bussen die al in Berchem rijden (Nieuw Kwartier Oost en Groenenhoek).

De oorspronkelijke opstart was op 7 april 2020 voorzien. Door de coronapandemie werd dit voor onbepaalde duur uitgesteld. In januari 2023 is de bus dan uiteindelijk kunnen uitrijden.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtcollege bevoegd is voor:

  • de organisatie van (eigen) lokale seniorenactiviteiten;
  • de ondersteuning van lokale seniorenactiviteiten door derden;
  • de ondersteuning van lokale seniorenverenigingen;
  • de ondersteuning van de werking van de lokale adviesraad voor senioren.

Argumentatie

De bus zal van dienstencentrum Oosterveld naar de markt op de Bist rijden. In de toekomst kunnen er extra opstapplaatsen voorzien worden. Het Zorgbedrijf Antwerpen voorziet een bus (voor 8 personen) en een chauffeur.

Buurtbewoners kunnen dan de bus tussen 10.00 uur en 13.00 uur nemen. Tickets voor de bus worden in dienstencentrum Oosterveld aangekocht.

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de verplichtingen van beide partijen bij de overeenkomst toe te lichten, de naleving van de voorwaarden te concretiseren en de praktische modaliteiten van de dienstverlening vast te leggen voor de duur van de huidige legislatuur (tot einde 31 december 2024).

Algemene financiƫle opmerkingen

Bestelbons, voor gebruik pendelbus met chauffeur van dienstencentrum Oosterveld naar de dinsdagmarkt op de Bist,  worden opgemaakt onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SWI05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen
1SWI0507 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigd de overeenkomst met het Zorgbedrijf voor het organiseren van een bus vanuit de wijk Oosterveld naar de wekelijkse markt op de Bist. De Overeenkomst gaat in op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2024 – einde van de legislatuur.

Artikel 2

Het districtscollege vraagt dat er, tijdens de evaluatie in het najaar, onderzocht wordt of meerdere opstapplaatsen wenselijk zijn. Indien de evaluatie aantoont dat één of meerdere extra opstapplaatsen aangewezen zijn, worden deze verwerkt in de toer. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.