Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCWI_00110 - Districtsraad - Dagorde zitting 8 juni 2023 - Kennisneming

districtscollege Wilrijk
ma 05/06/2023 - 18:15 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris
2023_DCWI_00110 - Districtsraad - Dagorde zitting 8 juni 2023 - Kennisneming 2023_DCWI_00110 - Districtsraad - Dagorde zitting 8 juni 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 juni 2023 gaat er een zitting van de districtsraad door.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld. Het is wenselijk dat het districtscollege kennis neemt van de dagorde van die zitting (als bijlage toegevoegd).

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad door de voorzitter van de districtsraad op donderdag 8 juni 2023 om 20 uur over de bijgevoegde dagorde.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230608_DR_Dagorde.pdf