Terug districtsraad Wilrijk

Thu 08/06/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
openbaar domein
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

AG VESPA

Stadsprojecten

B-punten

District Wilrijk

secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties