Terug
Gepubliceerd op 05/07/2023

2023_DCWI_00125 - Kruispunt Julius De Geyterstraat- VII-de Olympiadelaan. Fietscomfort verkeerslichten. Rechtsaf voor rood. SWOU12693 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 26/06/2023 - 18:15 collegezaal
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00125 - Kruispunt Julius De Geyterstraat- VII-de Olympiadelaan. Fietscomfort verkeerslichten. Rechtsaf voor rood. SWOU12693 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCWI_00125 - Kruispunt Julius De Geyterstraat- VII-de Olympiadelaan. Fietscomfort verkeerslichten. Rechtsaf voor rood. SWOU12693 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het fietsgebruik blijft stijgen in Antwerpen. Daarom is er nood aan meer capaciteit aan de kruispunten en meer fietscomfort aan het verkeerslicht. Om fietsers die rechtsaf willen niet nodeloos aan het verkeerslicht te laten wachten, zijn er een aantal maatregelen mogelijk. Het vademecum fietsvoorzieningen geeft de aanbeveling om eerst infrastructureel oplossingen te onderzoeken omdat dit nog altijd het veiligste en comfortabelste is voor de fietser. De stad Antwerpen wil dan ook dit principe “rechtsaf voor rood” zoveel mogelijk toepassen.

Op 5 juni 2020 (jaarnummer 4900) besliste het college om aan aantal projecten “rechtsaf voor rood” verder uit te werken, waaronder het kruispunt Julius De Geyterstraat- VII-de Olympiadelaan.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte voor de toepassing van dit principe op het kruispunt Julius De Geyterstraat- VIIde- Olympiadelaan- De Bruynlaan een definitief ontwerp op.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.

De VIIde-Olympiadelaan is een bovenlokale weg. De Julius De Geyterstraat is een lokale straat.

Het college is bevoegd voor bovenlokale projecten.

Argumentatie

Aan het kruispunt VIIde-Olympiadelaan- Julius De Geyterstraat wordt aan de noordzijde van het kruispunt een bypass voor fietsers gecreëerd, zodat ze vóór het verkeerslicht de Julius De Geyterstraat in kunnen rijden en dus niet onnodig moeten wachten. Er wordt een veilige inweefzone voorzien, zodat fietsers zich veilig kunnen mengen in het verkeer. 

Aan de zuidzijde van het kruispunt wordt het fietspad verder doorgetrokken tot aan het fietslicht. Mits implementatie van een signalisatiebord vrij rechtdoor voor fietsers (B23) ter hoogte van het driekleurige verkeerslicht, kunnen fietsers zo verder doorrijden en zich opstellen ter hoogte van het fietslicht om verder rechtdoor te rijden of rechtsaf te slaan. Dit geeft deze fietsers, die tegelijk groen hebben met recht doorgaand en rechts afslaand autoverkeer een ruimtelijke voorsprong bij begin groen, waardoor de verkeersveiligheid verhoogt.

Met de nieuwe verkeerslichtenregeling voor dit kruispunt die  geïmplementeerd zal worden binnen het project van de verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC), worden  ook de fietsopstelstroken in de De Bruynlaan en de VIIde-Olympiadelaan verwijderd, waardoor conflicten tussen linksafslaande fietsers en recht doorgaand vermeden worden. De nieuwe verkeerslichtenregeling en de uitvoering van de infrastructurele wijziging zullen op elkaar afgestemd worden.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereiste budget is voorzien op SBT11363/INTERN/2300/5153000000/224/2LMS010402M01862/2SA020200.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)
2LMS010402M01862 - SWOU12693 Julius De Geyterstraat, VIIde-Olympiadelaan (rechtsaf voor rood)

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp voor rechtsaf voor rood, kruispunt Julius De Geyterstraat- VIIde- Olympiadelaan- De Bruynlaan, district Wilrijk, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221019_12693_BT_NT.pdf
  • 20221124_12693_ 500 B23 1-1.pdf
  • 20221122_planB23_12693_sign.pdf
  • 20221124_12693_ 250 mark 1-1.pdf
  • 20221019_12693_BT_NT_districtsgrens.pdf