Terug
Gepubliceerd op 05/07/2023

2023_DCWI_00124 - Wedstrijdreglement Wilrijks Streekproduct - Reglementen - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 26/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00124 - Wedstrijdreglement Wilrijks Streekproduct - Reglementen - Goedkeuring 2023_DCWI_00124 - Wedstrijdreglement Wilrijks Streekproduct - Reglementen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

We schrijven een nieuwe wedstrijd uit voor de creatie van een typisch Wilrijks streekproduct zoals opgenomen in het bestuursakkoord 2019 - 2024 (7 unieke en diverse wijken, één bruisend Wilrijk).

Regelgeving: bevoegdheid

Dit is een districtsmaterie zoals vastgelegd in het besluit met het nummer 2017_GR_00300 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Delegatie bevoegdheden: gemeenteraad - districtsraden – Goedkeuring.

Argumentatie

Het wedstrijdreglement om deze wedstrijd te organiseren en een winnaar te kiezen moet goedgekeurd worden door het districtscollege en de districtsraad.


Algemene financiële opmerkingen

In artikel 6 van het wedstrijdreglement staat er: Er dienen op de Wilrijkse Kerstdrink 700 porties te worden voorzien teneinde alle bezoekers van de kerstdrink te kunnen laten proeven. Het district stelt hiervoor een productievergoeding van maximaal 2,5 euro per portie in het vooruitzicht aan alle drie de kandidaten.

Het krediet is voorzien op het boekingsadres: SUB_NR/INTERN/2300/5084500000/6141//2WI090719. 

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad keurt het wedstrijdreglement van het Wilrijks streekproduct goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230612_WI_REGLEMENT_STREEKPRODUCT.pdf