Terug
Gepubliceerd op 05/07/2023

2023_DCWI_00129 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over bankautomaten (toegankelijkheid en bereikbaarheid) (bis) - Bekrachtiging

districtscollege Wilrijk
ma 26/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00129 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over bankautomaten (toegankelijkheid en bereikbaarheid) (bis) - Bekrachtiging 2023_DCWI_00129 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over bankautomaten (toegankelijkheid en bereikbaarheid) (bis) - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 30 maart 2023 van de districtsraad werd interpellatie 2023_IP_00055 over bankautomaten - toegankelijkheid en bereikbaarheid behandeld. Er werd toen beslist om Batopin aan te schrijven over die bekommernissen. Dit gebeurde op 25 april 2023 met brief WIDR0423.4956, bekrachtigd door het districtscollege op 15 mei 2023 (jaarnummer 86). Batopin antwoordde hierop met brief van 2 mei 2023. Naar aanleiding van bijkomende vragen van districtsraadsleden (schriftelijke vraag 2023_SV_00147), is het noodzakelijk om Batopin om verdere verduidelijking te vragen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 21 januari 2019 (jaarnummer 18) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

Argumentatie

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden aan Batopin over bankautomaten - toegankelijkheid en bereikbaarheid (bis).

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden aan Batopin over bankautomaten - toegankelijkheid en bereikbaarheid (bis).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen