Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_IP_00023 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Wilrijkse loketwerking

districtsraad Wilrijk
do 02/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Linda Verlinden, districtsschepen; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris
2023_IP_00023 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Wilrijkse loketwerking 2023_IP_00023 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Wilrijkse loketwerking

Motivering

Indiener(s)

Omar Al Jouaidi, Martine Depauw

Gericht aan

Kristof Bossuyt, Linda Verlinden

Tijdstip van indienen

di 21/02/2023 - 09:11

Toelichting

Uit het Wilrijkse Bestuursakkoord - senioren-sociale aangelegenheden-gezin, p. 12

‘ We onderzoeken of de loketwerking van het district permanentiedagen kan houden in de Wilrijkse rust- en verzorgingscentra.’


Een afspraak regelen in het Wilrijkse districtshuis blijft zeer moeilijk. Vaak wordt er doorverwezen naar andere districtshuizen, bv. Harmonie om documenten af te halen.

Voor wilrijkenaars die goed te been zijn, is die afstand overbrugbaar maar voor onze senioren, mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, … vormt dit een bijkomende hindernis.

Daarom volgende vragen aan de bevoegde schepen:

- werd reeds onderzocht of er permanentiedagen kunnen gehouden worden in de Wilrijkse rust- en verzorgingscentra?

- wat was het resultaat van dit onderzoek?

- wat is de gemiddelde wachttijd om een afspraak aan het Wilrijkse loket te verkrijgen?

- wat zijn de huidige openingsdagen en -uren van de Wilrijkse loketten?


Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht haar interpellatie toe.

Tussenkomst van districtsraadslid Xeno Wauters.

 Districtsschepen Hans Ides geeft antwoord op de verschillende vragen.

 Wederwoord van districtsraadslid Martine Depauw.

di 07/03/2023 - 10:58