Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_IP_00027 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: welzijnsschakel Wilrijk

districtsraad Wilrijk
do 02/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Linda Verlinden, districtsschepen; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris
2023_IP_00027 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: welzijnsschakel Wilrijk 2023_IP_00027 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: welzijnsschakel Wilrijk

Motivering

Indiener(s)

Omar Al Jouaidi, Martine Depauw

Gericht aan

Linda Verlinden

Tijdstip van indienen

do 23/02/2023 - 19:58

Toelichting

Uit bestuursakkoord senioren-sociale aangelegenheden-gezin - p. 12

‘ We bekijken de noden van de Welzijnsschakel wilrijk, houden de samenwerking tegen het licht en bekijken hoe we elkaar kunnen versterken.’


Momenteel halen 100 Wilrijkse gezinnen wekelijks een voedselpakket op bij de Welzijnsschakel.

Niet enkel deze Wilrijkse gezinnen krijgen het moeilijker en moeilijker, ook de Welzijnsschakel zelf ondervindt meer en meer problemen om o.a. de pakketten samen te stellen:

- minder producten worden gratis geleverd (nieuwe initiatieven zoals bv. Too good to go , zijn gedeeltelijke spelbreker);

- FEAD kan minder en minder aan de vraag beantwoorden, bv. Van de 15.000 kg gevraagde pasta werd slechts 30% geleverd, slechts 3% van de gevraagde rijst werd geleverd, …;

- waar de Welzijnsschakel vroeger alle geleverde goederen kon verdelen, dienen zij nu 10.000 eur/jaar zelf te besteden.


Het mag duidelijk zijn dat de Welzijnsschakel Wilrijk met grotere noden zit.


Daarom volgende vraag aan de bevoegde schepen:

Hoe wenst het districtsbestuur de samenwerking met de Welzijnsschakel Wilrijk te versterken?

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht haar interpellatie toe.

 Districtsschepen Hans Ides geeft antwoord op de verschillende vragen.

di 07/03/2023 - 10:59