Terug
Gepubliceerd op 28/02/2023

2023_DCWI_00023 - Ondersteuning - Sport - Subsidiereglement Sportwerking. Toekenning, uitbetaling en weigering ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 20/02/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00023 - Ondersteuning - Sport - Subsidiereglement Sportwerking. Toekenning, uitbetaling en weigering ondersteuning - Goedkeuring 2023_DCWI_00023 - Ondersteuning - Sport - Subsidiereglement Sportwerking. Toekenning, uitbetaling en weigering ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad van Wilrijk het bestuursakkoord van district Wilrijk goed.

Op 10 november 2022 (jaarnummer 89) keurde de districtsraad van Wilrijk aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 7 november 2019 (jaarnummer 94) keurde de districtsraad van Wilrijk het reglement subsidie sportwerking goed, met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed.

Op 1 december 2022 (jaarnummer 100) keurde de districtsraad van Wilrijk de uitzondering op de subsidiereglementen sport goed, meer bepaald op de termijnen die gehanteerd worden voor de controle van de aanvragen, het melden van een onvolledig dossier, het aanvullen van het onvolledig dossier door de aanvrager en het melden van het ontvangst en volledigheid van de subsidieaanvraag, wat betreft de aanvragen voor het jaar 2022. De termijnen worden verlengd met de tijd die nodig is om de dossiers af te ronden.

Volgende 18 organisaties dienden een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het voornoemde reglement subsidie sportwerking:


Aanvrager 
Ondersteuning basisbedrag
Ondersteuning sportparticipatie
Totaal aanvraag ondersteuning 2022
1vzw VC Wilrijk
250,00 EUR1.108,36 EUR1.358,36 EUR
2Fv Gezinsbond Wilrijk
250,00 EUR0,00 EUR250,00 EUR
3vzw Koninklijke Skiclub Zondal
250,00 EUR4.282,80 EUR4.532,80 EUR
4vzw Red Vic Wilrijk BBC
250,00 EUR2.848,03 EUR3.098,03 EUR
5vzw Koninklijke Modern Skaters Club Wilrijk250,00 EUR1.230,32 EUR1.480,32 EUR
6vzw K.F.C. Rood Wit
250,00 EUR114,78 EUR364,78 EUR
7vzw V.K. Valaarhof, Wilrijk
250,00 EUR2.424,77 EUR2.674,77 EUR
8vzw Atletiek Voor Iedereen Wilrijk
250,00 EUR975,65 EUR1.225,65 EUR
9vzw We Ski
250,00 EUR954,12 EUR1.204,12 EUR
10vzw Daehan
250,00 EUR5.886,16 EUR6.136,16 EUR
11vzw Judoclub Bujin Wilrijk
250,00 EUR1.287,71 EUR1.537,71 EUR
12vzw Moby Dick Diving Team
250,00 EUR2.109,12 EUR2.359,12 EUR
13vzw Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen
250,00 EUR871,63 EUR1.121,63 EUR
14vzw Xbrigade
250,00 EUR477,06 EUR727,06 EUR
15vzw Fighting Lions Antwerp
250,00 EUR0,00 EUR250,00 EUR
16vzw Wandelsportvereniging - Sinjorenstappers Wilrijk
250,00 EUR473,48 EUR723,48 EUR
17vzw Uilenspiegel
250,00 EUR8.619,41 EUR8.869,41 EUR
18vzw Koninklijke Den Brandt
250,00 EUR4.336,61 EUR4.586,61 EUR

TOTAAL4.500,00 EUR38.000,01 EUR42.500,01 EUR


Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van volgende organisaties voldoen aan de voorwaarden van het reglement sportwerking en worden goedgekeurd:

Aanvragen 2022


Aanvrager
TOTAAL
1
vzw VC Wilrijk
1.358,36 EUR
2fv Gezinsbond Wilrijk
250,00 EUR
3vzw Koninklijke Skiclub Zondal
4.532,80 EUR
4vzw Red Vic Wilrijk BBC
3.098,03 EUR
5vzw Koninklijke Modern Skatersclub Wilrijk1.480,32 EUR
6vzw K.F.C. Rood Wit
364,78 EUR
7vzw V.K. Valaarhof Wilrijk
2.674,77 EUR
8vzw Atletiek Voor Iedereen Wilrijk
1.225,65 EUR
9vzw We Ski1.204,12 EUR
10vzw Daehan6.136,16 EUR
11vzw Judoclub Bujin Wilrijk
1.537,71 EUR
12vzw Moby Dick Diving Team 2.359,12 EUR
13vzw Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen 1.121,63 EUR
14vzw Xbrigade
727,06 EUR
15vzw Fighting Lions Antwerp
250,00 EUR
16vzw Wandelsportvereniging - Sinjorenstappers Wilrijk
723,48 EUR
17vzw Uilenspiegel
8.869,41 EUR
18vzw Koninklijke Den Brandt
4.586,61 EUR

TOTAAL42.500,01


Op 3 februari 2023 werd vervolgens via mail advies gevraagd aan de adviesraad sport over de opportuniteit en het bedrag van de aangevraagde subsidies. Er werd gunstig advies gegeven.

Op basis van het gunstig advies door de adviesraad wordt door het bevoegd orgaan een definitieve beslissing genomen omtrent het toekennen van de ondersteuning en de uitbetaling van het bijhorende bedrag.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het reglement op de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Het districtsreglement voor de ondersteuning van sportwerking (districtsraad van 7 november 2019 met jaarnummer 94).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Het districtscollegebesluit van 10 december 2018 (jaarnummer 389) bepaalt dat de districtssecretaris van Wilrijk bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van een ondersteuning onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR. Voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van een ondersteuning onder reglement (exploitatie + investeringen) groter dan 500,00 EUR is het districtscollege bevoegd.

De uitbetaling van de aanvragen reglement sportwerking 2022 waarbij de ondersteuning hoger ligt dan 500,00 EUR zullen aan de hand van dit districtscollegebesluit worden goedgekeurd.

Volgende aanvragers zullen uitbetaald worden door de budgethouder:

AanvragerBedrag ondersteuning
fv Gezinsbond Wilrijk
Lodewijk Mortelmansstraat 1
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: NVT
250,00 EUR
vzw Fighting Lions Antwerp
Pierebeekstraat 12
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0731.797.890
250,00 EUR
vzw K.F.C. Rood Wit
Boomsesteenweg 189-L01
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0436.592.941
364,78 EUR


Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuningen (voor een totaalbedrag van 41.635,23 EUR) goed:


Aanvrager

TOTAAL

1vzw VC Wilrijk
Eenheidstraat 7
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0451.436.416
1.358,36 EUR
2vzw Koninklijke Skiclub Zondal
Hoogpadlaan 50
2180 Ekeren
ondernemingsnummer: 0410.673.947
4.532,80 EUR
3vzw Red Vic Wilrijk BBC
Pachthofplein 30
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0423.162.993
3.098,03 EUR
4vzw Koninklijke Modern Skatersclub Wilrijk
Koornbloemplein 17
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0408.540.442
1.480,32 EUR
5vzw V.K. Valaarhof Wilrijk
Pachthofplein 20
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0449.844.230
2.674,77 EUR
6vzw Atletiek Voor Iedereen Wilrijk
Zilvervosstraat 15
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0459.218.586
1.225,65 EUR
7vzw We Ski
Moerelei 123
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0654.803.448
1.204,12 EUR
8vzw Daehan
Iepermanlei 27
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0881.974.775
6.136,16 EUR
9vzw Judoclub Bujin Wilrijk
Boomsesteenweg 333 bus 6
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0423.546.144
1.537,71 EUR
10vzw Moby Dick Diving Team
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0417.613.506
2.359,12 EUR
11vzw Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen
Edenlaan 47
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 809.643.360
1.121,63 EUR
12vzw Xbrigade
Elektronikalaan 11
2610 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0698.638.540
727,06 EUR
13vzw Wandelsportvereniging - Sinjorenstappers Wilrijk
Doornstraat 36
2610 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0435.322.340
723,48 EUR
14vzw Uilenspiegel
Sanderusstraat 30
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0410.806.183
8.869,41 EUR
15vzw Koninklijke Den Brandt
Ahornenlaan 31
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0408.555.288
4.586,61 EUR


Artikel 2

Het districtscollege weigert de toekenning van een ondersteuning aan fv KWB Volleybal Wilrijk Centrum.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

vzw VC Wilrijk
Eenheidstraat 7
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0451.436.416
rekeningnummer: BE27 7509 3463 5073

1.358,36 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147651

vzw Koninklijke Skiclub Zondal
Hoogpadlaan 50
2180 Ekeren
ondernemingsnummer: 0410.673.947
rekeningnummer: BE61 0682 2114 9317

4.532,80 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147652

vzw Red Vic Wilrijk BBC
Pachthofplein 30
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0423.162.993
rekeningnummer: BE85 6524 8098 6306

3.098,03 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
 budgetperiode: 2300

4505147654

vzw Koninklijke Modern Skatersclub Wilrijk
Koornbloemplein 17
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0408.540.442
rekeningnummer: BE30 4135 1847 0111

1.480,32 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147655

vzw V.K. Valaarhof Wilrijk
Pachthofplein 20
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0449.844.230
rekeningnummer: BE71 7509 0395 3569

2.674,77 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147656


 

vzw Atletiek Voor Iedereen Wilrijk
Zilvervosstraat 15
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0459.218.586
 rekeningnummer: BE14 9531 3171 8083

1.225,65 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147657

vzw We Ski
Moerelei 123
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0654.803.448
rekeningnummer: BE11 9731 6184 5948

1.204,12 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147658

vzw Daehan
Iepermanlei 27
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0881.974.775
rekeningnummer: BE24 3630 0050 4238

6.136,16 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147659

vzw Judoclub Bujin Wilrijk
Boomsesteenweg 333 bus 6
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0423.546.144
rekeningnummer: BE82 7895 7820 2668

1.537,71 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147660

vzw Moby Dick Diving Team
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0417.613.506
rekeningnummer: BE38 9793 9470 9472

2.359,12 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147661


 

vzw Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen
Edenlaan 47
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 809.643.360
rekeningnummer: BE58 0001 1530 2179

1.121,63 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147662

vzw Xbrigade
Elektronikalaan 11
2610 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0698.638.540
rekeningnummer: BE80 0019 1277 9877

727,06 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147663

vzw Wandelsportvereniging-Sinjorenstappers Wilrijk
Doornstraat 36
2610 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0435.322.340
rekeningnummer: BE89 2200 5707 9785

723,48 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147664

vzw Uilenspiegel
Sanderusstraat 30
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0410.806.183
rekeningnummer: BE06 7331 5805 1022

8.869,41 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147665

vzw Koninklijke Den Brandt
Ahornenlaan 31
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0408.555.288
rekeningnummer: BE20 2200 2313 6556

4.586,61 EUR 

budgetplaats: 5081500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300

4505147666