Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCWI_00045 - Ondersteuning Jeugd - kleine jeugdevenementen - Wilrijk Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 20/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00045 - Ondersteuning Jeugd - kleine jeugdevenementen - Wilrijk Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCWI_00045 - Ondersteuning Jeugd - kleine jeugdevenementen - Wilrijk Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde het reglement ondersteuning kleine en grote jeugdevenementen Wilrijk goed op 10 november 2022 (jaarnummer 90).
De districtsraad keurde aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed op 10 november 2022 (jaarnummer 89).

Op donderdag 9 maart 2023 diende scouts 48/11 Kristus Koning FV via de Verenigingendatabank (dossier 172484) tijdig een aanvraag in voor een ondersteuning kleine jeugdevenementen Wilrijk.

Gegevens van het evenement:

NaamDatumLocatieDoelgroep
"Bunker 3"
(scoutsfuif)
 24 maart 2023Jeugdhuis Nootuitgang, 2650 Edegem
Jongeren en jongvolwassenen uit Wilrijk en omgeving

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV750,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV
Jasmijnstraat 20
2020 Antwerpen

Rekeningnummer: BE30 0688 9815 0511
Ondernemingsnummer: NXX0013839524

750,00 EURbudgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149527

Bijlagen

  • Aanvraag ondersteuning jeugdevenement scout 48-11.pdf