Terug Gemeenteraadscommissie bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Mon 19/06/2023 - 18:30 Stadhuis De raden (26 juni 2023) en voorafgaande raadscommissies (19 juni 2023 t/m 22 juni 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

Bestuurszaken

A-punten

Stadsarchief

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving
Resilience en Crisismanagement
Sociale Interventie

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige
Juridische dienst
Personeel

Besloten zitting

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Stadstoezicht

Sociale Dienstverlening

B-punten

Stafdienst

Stadsontwikkeling

A-punten

Algemeen

Politiezone Antwerpen

A-punten

Juridische dienst

B-punten

Personeel

Initiatiefrecht

Informatieve vragen


Publicaties

Overige