Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_VB_00127 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde - Bebouwde pacht. Vochtproblematiek. Correctiebestelling - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 02/06/2023 - 10:00 Stadhuis - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00127 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde - Bebouwde pacht. Vochtproblematiek. Correctiebestelling - Goedkeuring 2023_VB_00127 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde - Bebouwde pacht. Vochtproblematiek. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase
Bestuursorgaan
Datum
Jaarnummer

gunning raamovereenkomst GAC/2019/01076 

college
29 mei 2020
4660
goedkeuring bestelbon 4004028248vast bureau
4 december 2020343


Het college heeft op 29 mei 2020 (jaarnummer 4660) de raamovereenkomst voor werken in regie, onderhouds- en aanverwante bouwwerken, schrijnwerk en sanitair, perceel 1, bouwwerken, op basis van bestek GAC_2019_01076, gegund aan onder andere de firma Borg-Bouw nv, Achterstenhoek 34, 2275 Lille, ondernemingsnummer 0417.644.683.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Voor het oplossen van de vochtproblematiek in de woning gelegen Broechemsesteenweg 139 in 2531 Vremde werd beroep gedaan op de firma Borg-Bouw nv via de raamovereenkomst GAC_2019_01076, perceel 1. De bestelbon 4004028248 voor een bedrag van 21.926,89 euro, exclusief btw is niet toereikend. Er dient een bijkomend bedrag van 28.913,48 euro, exclusief btw te worden vastgelegd om de vochtproblematiek op te lossen.

Tijdens de uitvoering van de werken waren er omwille van een onzichtbare bijkomende vochtproblematiek extra niet ingecalculeerde en onvoorzienbare werken noodzakelijk. 

Besluit 2019_VB_00006 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW – Bekrachtiging van 11 januari 2019.
Het vast bureau bekrachtigt om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen namens het OCMW als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, 5.500,00 euro: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    1. de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    2. de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 euro: goedkeuring door het vast bureau na centraal visum.

AG Vespa onderzoekt momenteel de valorisatie van dit pand.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon

Omschrijving

Budget in euro, inclusief btw

Restbudget

4004028248

Oplossen vochtproblematiek Broechemsesteenweg, 2531 Vremde. Commerciële verhuring (geen interne stadsdienst gevestigd)

26.531,54 euro

0,00 euro

Voor deze opdracht wordt volgende bestelbon vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget in euro, inclusief btw

4104009229

correctiebestelbon

30.648,29 euro

De totale correctiebestelling bedraagt 30.648,29 euro, inclusief btw, en kan verrekend worden op het investeringsbudget 2023. Er is voldoende budget beschikbaar.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0702 - Slim vastgoedbeheer
2SBS070202 - Maatschappelijke invulling panden en medegebruik infrastructuur
2SBS070202P09507 - Broechemsesteenweg 139_Be

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de correctiebestelling goed van 30.648,29 euro, inclusief btw, voor het oplossen van de vochtproblematiek in de woning gelegen Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde via de gegunde raamovereenkomst GAC_2019_01076  op de firma Borg-Bouw nv, Achterstenhoek 34, 2275 Lille, ondernemingsnummer 0417.644.683.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde
Vochtproblematiek

Borg-Bouw nv
Achterstenhoek 34
2275 Lille
Ondernemingsnummer: 0417644683
Rekeningnummer: BE19142402218912

30.648,29 euro, inclusief btw

Budgetplaats: 4322000000
Budgetpositie:260
Functiegebied: 2SBS070202P09507
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2OA080119
Budgetperiode: 2300

4104009229