Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_VB_00122 - Projectoproep Kindgarantie POD MI - Afsluit project en terugvordering voor tussenkomst in huiswerkbegeleiding voor kinderen met verhoogde tegemoetkoming. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 26/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00122 - Projectoproep Kindgarantie POD MI - Afsluit project en terugvordering voor tussenkomst in huiswerkbegeleiding voor kinderen met verhoogde tegemoetkoming. Ondertekening - Goedkeuring 2023_VB_00122 - Projectoproep Kindgarantie POD MI - Afsluit project en terugvordering voor tussenkomst in huiswerkbegeleiding voor kinderen met verhoogde tegemoetkoming. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het vast bureau besloot op 19 november 2021 (jaarnummer 303) in te tekenen op de projectoproep Kindgarantie (Ministrieel besluit van 10 december 2021) met het project tussenkomst huiswerkbegeleiding voor kinderen met verhoogde tegemoetkoming. 

Met dit project voorzag OCMW Antwerpen een financiële tussenkomst voor huiswerkbegeleiding voor kinderen/jongeren tot 18 jaar met statuut verhoogde tegemoetkoming tot maximum 300,00 euro per kalenderjaar. Een maatschappelijk werker stond in contact met gezinnen en organisaties en voerde een minimaal sociaal onderzoek. Via vraagverheldering was de maatschappelijk werker in mogelijkheid om gericht door te verwijzen indien er concrete noden zijn binnen het gezin. 

Op deze manier trachtte OCMW Antwerpen meer kinderen te bereiken bij het aanbieden van gepaste onderwijsondersteuning in de vorm van huiswerkbegeleiding die gezien de financiële situatie van hun ouders meer risico lopen op gezinsarmoede. De meer precaire financiële situatie van de ouders (verhoogde tegemoetkoming) mag geen beletsel zijn om huiswerkbegeleiding te genieten voor de kinderen. 

OCMW Antwerpen ontving hiervoor een toelage van 120.00,00 euro waarvan een eerste schijf van 90.000,00 euro werd overgemaakt in december 2021.

Argumentatie

OCMW Antwerpen voorzag binnen de projectperiode een financiële tussenkomst aan 127 kinderen - waarvan 99 unieke kinderen (aangezien de financiële tussenkomst verliep over twee schooljaren). 

Voor deze subsidie ontving OCMW Antwerpen een bedrag 90.000,00 euro vanuit de PODMI. De tweede schijf en overige 30.000,00 euro zou - indien nodig - overgemaakt worden na financiële controle van het dossier. 

Om de financiële controle af te ronden en daarbij het project af te sluiten, vraagt de POD MI een vermelding van verschillende gegevens via een ondertekende schuldvordering - aangezien het volledige budget niet werd besteed tijdens de toelageperiode. 

Het gaat om bijgevoegde schuldvordering met volgende verplichte vermeldingen: 

 • het Ministerieel besluit Kindgarantie;
 • het ontvangen bedrag van 90.000,00 euro;
 • de ingediende kosten: er werd een bedrag van 49.912,41 euro verantwoord;
 • de geweigerde kosten: er werd een bedrag van 39.473,41 euro  weerhouden (na controle, werd 10.439,00 euro geweigerd - aangezien deze kosten vielen buiten de toelageperiode);
 • het totaal terug te betalen bedrag: een effectieve terugstorting van 50.526,59 euro (= 90.000,00 euro -  39.473,41 euro) naar de POD MI vanuit OCMW Antwerpen;
 • datum en ondertekening.

Algemene financiële opmerkingen

Onderstaande boekingsadressen werden gebruikt voor deze toelage: 

 • De uitgaven en ontvangsten verlopen dan via de volgende boekingsadressen in 2021:
  SUB_NR/INTERN/2100/4403015000/648211/2HMS050303A00000/2OA040900
  SBT11303/INTERN/2100/4403015000/74053211/2HMS050303A00000/2OA040900
 • De uitgaven en ontvangsten verlopen dan via de volgende boekingsadressen in 2022:
  SUB_NR/INTERN/2200/4403015000/648211/2HMS050303A00000/2OA040900
  SBT11303/INTERN/2200/4403015000/74053211/2HMS050303A00000/2OA040900“

De tussenkomsten aan klanten werden verwerkt in het klantsysteem eVita met een specifiek voorsteltype en subtype zodat latere rapportering mogelijk is.

De teruggave van de subsidiemiddelen heeft geen impact op het resultaat van het boekjaar gezien deze terug te betalen subsidiemiddelen nog niet in ontvangsten werden geboekt.

Gezien deze ontvangst rechtstreeks vanop de klant in SAP wordt teruggeboekt staat in de financiële kader een balansgrootboekrekening ipv een kosten- of ontvangstengrootboekrekening

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de schuldvordering ter afronding van de financiële controle van de subsidie Kindgarantie goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Terugbetaling subsidie Kindgarantie
Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke integratie
Kruidtuinlaan 50-165
1000 Brussel
OND 0864.484.487
IBAN BE74 6792 0042 2107 
50.526,59 EUR
budgetplaats:4403015000
budgetpositie:4153000000
functiegebied:2HMS050303A00000
subsidie:SBT11303
begrotingsprogramma:2OA040900
budgetperiode:2300
/