Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 30/06/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Parkeerreglementering

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Kinderopvang

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Bureau voor Integriteit

B-punten

Bureau voor Integriteit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Welzijn

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Exploitatie en Facilitair Beheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Groen en Begraafplaatsen

Markten en Foren

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsreiniging

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Erfgoed

Mobiliteit

Stadsontwikkeling


Publicaties

Besluitenlijst