Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_VB_00154 - Bestelbons - Week 24 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 16/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00154 - Bestelbons - Week 24 - Goedkeuring 2023_VB_00154 - Bestelbons - Week 24 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 december 2018 (jaarnummer 693) keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goed dat bestelbons op centrale lijsten geagendeerd worden voor:

  • normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 30.000,00 EUR (exclusief btw);
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR  en 100.000,00 EUR(exclusief btw);
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het investeringsbudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (bexclusief btw).

Alle bestellingen boven de hierboven vermelde grenzen en normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het investeringsbudget vanaf 10.000,00 EUR worden via individuele besluiten geagendeerd.

Op 11 januari 2019 (jaarnummer 6) bekrachtigde het Vast Bureau deze principes.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3,4° van het decreet lokaal bestuur stelt dat het Vast Bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

De lijst in de bijlage bij dit collegebesluit bevat de motivatie per bestelbon en het onderscheid tussen: 

  • normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 30.000,00 EUR (exclusief btw); 
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw); 
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het investeringsbudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw). 

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het Vast Bureau keurt de bestelbons goed zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten overeenkomstig de bestellijsten in bijlage bij dit besluit.


Bijlagen

  • 20230612_Collegelijst_A004.pdf