Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 16/06/2023 - 10:00 Stadhuis

 • BD 1.

  2023_VB_00155 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Fusie Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw – Statutenwijziging – Naamswijziging – Verlenging van duurtijd – Uit- en toetreding deelgenoten - Intrekking - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • 1.

  2023_VB_00147 - Vast bureau - Zitting vrijdag 9 juni 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_VB_00148 - Rechtsgeding - Procedure bewindvoering - Vredegerecht - Aanstelling advocaat - 23-138 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_VB_00149 - Rechtsgeding - Procedure bewindvoering - Vredegerecht - Aanstelling advocaat - 23-146 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_VB_00150 - Rechtsgeding - Procedure bewindvoering - Vredegerecht - Aanstelling advocaat - 23-147 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_VB_00151 - Rechtsgeding - Procedure bewindvoering - Vredegerecht - Aanstelling advocaat - 23-149 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_VB_00153 - Patrimonium Zorgbedrijf Antwerpen. Site Melgeshof, De Lunden 2, 2170 Merksem - Verlenen erfpacht en erfdienstbaarheid voor plaatsing distributiecabine - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_VB_00152 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Zorghostel. Trapstraat 13, 2060 Antwerpen - Inrichting en herlocatie. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • BD 1.

  2023_VB_00155 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Fusie Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw – Statutenwijziging – Naamswijziging – Verlenging van duurtijd – Uit- en toetreding deelgenoten - Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_VB_00154 - Bestelbons - Week 24 - Goedkeuring

  Goedgekeurd