Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 02/06/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

Stadsarchief

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Sport

B-punten

Sport

Financiën

A-punten

Boekhouding

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Resilience en Crisismanagement

Sociale Interventie

B-punten

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Stadsontwikkeling


Publicaties

Besluitenlijst