Terug
Gepubliceerd op 26/06/2023

2023_VB_00160 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Drugbeleid. CGG Vagga vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Addendum Afsprakennota Vroeghulp en uitbetaling 2023 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 23/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00160 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Drugbeleid. CGG Vagga vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Addendum Afsprakennota Vroeghulp en uitbetaling 2023 - Goedkeuring 2023_VB_00160 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Drugbeleid. CGG Vagga vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Addendum Afsprakennota Vroeghulp en uitbetaling 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Op 26 maart 2021 (jaarnummer 2517) bekrachtigde het college de afsprakennota voor het project Vroeghulp met CGG Vagga vzw. 

Op 9 december 2022 (jaarnummer 9992) keurde het college de vastlegging en uitbetaling van de verhoogde ondersteuning van 128.603,55 EUR aan CGG Vagga vzw voor het project Vroeghulp goed.

Het vast bureau keurde op 5 mei 2023 (jaarnummer 109) de besteding van de subsidie psychisch kwetsbare jongeren voor een totaal bedrag van 662.946,00 EUR goed. Hierin werd een ondersteuning van 40.000,00 EUR aan CGG Vagga vzw opgenomen: 36.000,00 EUR voor het project Verslavingspreventie en Ouderbegeleiding en 4.000,00 EUR voor het project Vroeghulp.

Het vast bureau heeft op 5 mei 2023 (jaarnummer 105) de ondersteuningen van de subsidie psychisch kwetsbare jongeren versneld ingeschreven.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 22 mei 2023 (jaarnummer 13) de nominatieve toekenning van 40.000,00 EUR voor CGG Vagga vzw voor het project "Opleiding en aanbod rond middelen en gedragsverslaving" goed.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Argumentatie

Inhoud addendum

De doelgroep van het project Vroeghulp richt zich niet alleen op jongeren die riskant of beginnend middelen gebruiken, maar ook op jongeren die overmatig gamen. Om met deze laatste groep aan de slag te gaan werd in 2017 de methodiek van het Reboot kamp ontwikkeld door VAD (Vlaams expertise centrum Alcohol en andere Drugs) en CAD (centra voor alcohol- en andere drugproblemen) Limburg, met een protocollair draaiboek. In dit kamp wordt er via ervaringsgericht leren gewerkt aan alternatieve vrijetijdsinvullingen en het uitbouwen van een offline netwerk. Dit gebeurt aan de hand van actieve, creatieve en reflectieve groepssessies met oog voor individuele noden, groepsdynamica en zelfontdekking.

Om dit Reboot kamp te kunnen organiseren, ontvangt CGG Vagga vzw door het addendum een bijkomende ondersteuning van 6.000,00 EUR werkingsmiddelen met een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in totaal 40.000,00 EUR goed voor CGG Vagga vzw, de overige 36.000,00 EUR zal worden ingezet in het project Verslavingspreventie en ouderbegeleiding.

Als uit de evaluatie van de aanwending van de ondersteuning blijkt dat bepaalde maatschappelijke trends of evoluties gerelateerd aan het project, of externe oorzaken, de uitvoering en/of de planning van de afsprakennota grondig beïnvloeden, dan kunnen de voorwaarden van de ondersteuningsopdracht wijzigen. Wijzigingen gelden alleen na de goedkeuring van een addendum bij de afsprakennota door het college.

De ontvanger moet op elk moment van de uitvoering van de afsprakennota problemen signaleren aan de ondersteuningsverstrekker, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
4402500000
 CGG Vagga vzw - Vroeghulp 6.000,00 EUR

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0405 - De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
2HMS040501 - Drugpreventie en drughulpverlening

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau bekrachtigt het addendum op de afsprakennota met CGG Vagga vzw, Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0473 488 474)  waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 6.000,00 EUR voor het project Vroeghulp.

Deze ondersteuning wordt voorzien voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2

Het vast bureau keurt voor 2023 (voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023) de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning van 6.000,00 EUR aan CGG Vagga vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

CGG Vagga vzw
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen

OND: 0473 488 474
IBAN: BE04 0013 4894 3331

Vroeghulp

6.000,00 EUR budgetplaats: 4402500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040401A00000
subsidie: SBT11390
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040909
budgetperiode: 2300
4505151883