Terug
Gepubliceerd op 26/06/2023

2023_VB_00157 - Werk - Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid betreffende indicering in kader van het decreet collectief maatwerk en decreet individueel maatwerk. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 23/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00157 - Werk - Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid betreffende indicering in kader van het decreet collectief maatwerk en decreet individueel maatwerk. Ondertekening - Goedkeuring 2023_VB_00157 - Werk - Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid betreffende indicering in kader van het decreet collectief maatwerk en decreet individueel maatwerk. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 april 2022 (jaarnummer 94) ondertekende en keurde het vast bureau de samenwerkingsovereenkomst “adviesbevoegdheid betreffende indicering in het kader van collectief maatwerk en decreet lokale diensteneconomie” tussen de stad Antwerpen en VDAB goed.

Vanaf 1 juli 2023 start individueel maatwerk (IMW), een nieuwe maatregel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen zodat ze met de juiste begeleiding aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Lokale diensteneconomie, sociale inschakelingseconomie, de Vlaamse ondersteuningspremie en de maatwerkafdelingen worden vanaf juli 2023 allen opgenomen in individueel maatwerk.

Argumentatie

Klanten met een leefloon of een artikel 60 tewerkstelling worden gescreend in functie van hun afstand tot het Regulier Economisch Circuit (REC). Wanneer de afstand tot het REC te groot is kan een alternatief traject aan de orde zijn zoals individueel of collectief maatwerk. Toegang tot dit alternatief traject kan verkregen worden door middel van indicering. Dit is de vaststelling van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen van een klant, wat tot gevolg heeft dat iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking en op basis hiervan werkondersteunende maatregelen kan toegewezen krijgen. Sinds 2018 heeft de dienst Activering van VDAB adviesbevoegdheid tot indicering gekregen. Naar aanleiding van de nieuwe maatregel IMW moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de samenwerkingsovereenkomst “Adviesbevoegdheid betreffende indicering in kader van het decreet collectief maatwerk en decreet individueel maatwerk” met VDAB goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.