Terug gemeenteraad

Mon 25/09/2023 - 19:30 Stadhuis De raden (25 september 2023) en voorafgaande raadscommissies (18 september 2023 t/m 21 september 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming

AG Digipolis Antwerpen

AG Digipolis Antwerpen

AG Stedelijk Onderwijs

Financiën

AG VESPA

Stadsprojecten
Vastgoed

Financiën

Meerjarenplanning

Inspectie Financiën

Inspectie Financiën

Interne Audit

Interne Audit

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Sociale Interventie
Stafdienst

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Parkeerreglementering

Ombudsvrouw

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie
Werk

Politiezone Antwerpen

Personeel
Stafdienst

Sociale Dienstverlening

Atlas
Gemeenschapsvorming
Welzijn

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Mobiliteit
Openbaar Domein
Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Kinderopvang
Onderwijs
Stafdienst

B-punten

Financiën

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving

Politiezone Antwerpen

Financiën, Aankopen en Facturatie

Stadsontwikkeling

Leefmilieu

Besloten zitting

A-punten

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

Politiezone Antwerpen

Stafdienst

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen