Terug
Gepubliceerd op 15/09/2023

2023_VB_00170 - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 Beschut Wonen Antwerpen - Kennisneming

Vast Bureau
vr 30/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00170 - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 Beschut Wonen Antwerpen - Kennisneming 2023_VB_00170 - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 Beschut Wonen Antwerpen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 juni 2023 keurde de algemene vergadering van Beschut Wonen Antwerpen de jaarrekening 2022 van Beschut Wonen Antwerpen goed.

Juridische grond

Artikel 490 § 2 decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering van de welzijnsvereniging zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen 20 dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Argumentatie

Op vraag van Beschut Wonen Antwerpen wordt de jaarrekening 2022 ter kennisneming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2022 van Beschut Wonen Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BWA Jaarrekening 2022.pdf
  • Verslag_AV.pdf
  • Verklaring_AV.pdf