Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 30/06/2023 - 10:00 Stadhuis

 • 1.

  2023_VB_00163 - Vast bureau - Zitting vrijdag 23 juni 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_VB_00164 - Rechtsgeding - Woonbegeleiding - Doorstartwoning OCMW Antwerpen- Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_VB_00165 - Dagvaarding in het kader van openstaande schulden - RR: 74040451970 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_VB_00166 - Uitvoerbaarverklaring - Toepassing artikel 177, lid 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_VB_00167 - Bestek GAC_2018_00533 - Meerjarenopdracht voor arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekeringen voor de groep Antwerpen (perceel 1) - Wijziging opdracht 2 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_VB_00168 - Arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering (GAC_2018_00533) - Wijziging opdracht 2 - nieuwe polis arbeidsongevallen OCMW - ZBA ten gevolge van terbeschikkingstelling OCMW personeel aan Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging (ZBA) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_VB_00169 - Inspectie Financiƫn - Advies 2023-2 over de jaarrekening 2022 van Beschut Wonen Antwerpen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2023_VB_00170 - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 Beschut Wonen Antwerpen - Kennisneming

  Kennis genomen