Terug
Gepubliceerd op 12/06/2023

2023_VB_00146 - Woonregie - Harmonieuze stad - Housing First voor jongvolwassenen 2023 - Projectoproep POD MI - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 09/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00146 - Woonregie - Harmonieuze stad - Housing First voor jongvolwassenen 2023 - Projectoproep POD MI - Goedkeuring 2023_VB_00146 - Woonregie - Harmonieuze stad - Housing First voor jongvolwassenen 2023 - Projectoproep POD MI - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het project “Housing First voor jongvolwassenen” is een initiatief van Minister Karine Lalieux, belast met armoedebestrijding en Minister Caroline Gennez, belast met grootstedenbeleid. 

Het wil een antwoord geven op de dringende nood aan beschikbare huisvesting. Hiervoor krijgt het OCMW de kans om een woning te verhuren aan kwetsbare jongvolwassen daklozen. Het project wordt gefinancierd door de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI).

Deze projectoproep is gelimiteerd tot een groep van 25 OCMW’s die hiervoor gecontacteerd werden, waaronder OCMW Antwerpen. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 30 juni 2023.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 26 april 2021 (jaarnummer 11) goed om een meer gedifferentieerd tijdelijk woonaanbod te realiseren dat beter is afgestemd op de vraag. Er werd beslist om in te zetten op huisvesting voor de doelgroep van kwetsbare (acuut dak- of thuisloze) jongeren.

Argumentatie

De doelgroep van kwetsbare jongeren mist vandaag vaak een veilige thuishaven waar ze tot rust kan komen en van waaruit ze een zelfstandig leven kan opbouwen. Deze projectoproep heeft als doel een antwoord te bieden aan de hoge nood aan huisvesting door het aantal kwaliteitsvolle woningen dat beschikbaar komt voor Housing First in België te verhogen en door de OCMW's de mogelijkheid te geven een woning te verhuren aan kwetsbare jongvolwassenen uit de doelgroep.

Voor OCMW Antwerpen wordt een budget van 1.000.000,00 euro voorzien voor de aankoop van wooneenheden. OCMW Antwerpen heeft een reservering op 4 wooneenheden op de Bisschoppenhoflaan 337, 2100 Deurne. 

Verloop van de aankoop:

  • Bij een positieve quotering zal het dossier doorgegeven worden aan het federaal aankoopcomité die de nodige stappen zet om het onroerend goed aan te kopen in naam van de federale staat.
  • De aangekochte onroerende goederen komen in bezit van de Regie der Gebouwen die instaat voor het beheer van het patrimonium van de federale staat. Gelijklopend met de aankoopakte van het pand wordt door de Regie der Gebouwen een erfpachtovereenkomst afgesloten met OCMW Antwerpen voor een periode van 30 jaar. 
  • OCMW Antwerpen kan het onroerend goed na een periode van 30 jaar voor een symbolische euro verwerven om in te zetten voor kwetsbare jongeren.

In bijlage het projectvoorstel.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de deelname aan de projectoproep Housing First voor jongvolwassenen 2023 met bijgevoegd projectvoorstel goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.