Terug
Gepubliceerd op 12/06/2023

2023_VB_00144 - Welzijnskansen - Verlenging project MIRIAM. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 09/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00144 - Welzijnskansen - Verlenging project MIRIAM. Ondertekening - Goedkeuring 2023_VB_00144 - Welzijnskansen - Verlenging project MIRIAM. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 27 september 2018 (jaarnummer 561) de deelname van het OCMW Antwerpen goed aan het project MIRIAM 2.0 (Minimum Income Reform - Innovation and eMpowerment of women) van de POD MI. 

Het vast bureau keurde op 6 december 2019 (jaarnummer 414) de consolidatie van de MIRIAM methodiek goed. 

De Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) lanceerde op 7 maart 2022 de projectoproep 'MIRIAM-team 2022'. Het MIRIAM-project kadert in de uitvoering van het Federaal Plan Armoedebestrijding.

Het vast bureau keurde op 6 mei 2022 (jaarnummer 121) de indiening en de (tijdelijke) uitbreiding van vijf VTE casemanagers voor de looptijd van het project 'MIRIAM 2022' goed.

De projectaanvraag werd door POD MI goedgekeurd voor de looptijd van 1 september 2022 tot 16 juni 2023. Met de subsidie werden vijf case managers aangesteld die in 5 verschillende wijken telkens een groep van 12 tot 15 vrouwen binnen de doelgroep begeleiden voor de looptijd van het project. 

Voor het tweede projectjaar van 17 juni 2023 tot 1 september 2024 ontvangen de geselecteerde projecten ontvangen van POD MI 47.710,00 EUR per groep die ze begeleiden. Er wordt een cofinancieringscomponent vanwege het OCMW van 25% gevraagd. De vijf case managers worden 80% tewerkgesteld voor dit project. Het project kan daarna nog één keer worden verlengd tot september 2025.

Argumentatie

Het project bouwt voort op de voorgaande MIRIAM projecten waarbij gewerkt wordt aan het verstrekken van informatie, aan participatie, aan kennis en gebruik van rechten, doorverwijzing naar diensten voor hulp en bijstand en opleiding met het oog op verandering en het verhogen van zelfvertrouwen.

De doelstelling van project MIRIAM is om alleenstaande kwetsbare moeders in die geïsoleerd en in armoede leven te empoweren door een intensief holistische begeleiding te organiseren, zowel individueel als collectief. De verlenging biedt aan vijf nieuwe groepen van in totaal 60 tot 75 vrouwen de kans om deel te nemen aan het project.

Voor de verlenging werd een evaluatieformulier ingevuld. De verlenging loopt van 17 juni 2023 tot 1 september 2024. Het evaluatieformulier en aanvraag tot verlenging moet worden ingediend ten laatste op 16 juni 2023.

Algemene financiƫle opmerkingen

Indien het project goedgekeurd wordt, zal het projectbudget in de reguliere budgetten van de dienst Sociale Dienstverlening - Welzijn worden opgenomen.

De budgetadressen waar de ontvangsten en uitgaven op worden gebudgetteerd zijn de volgende: 

Bij AMJP7 zullen de nodige budgetten in het meerjarenplan verhoogd/ingeschreven worden.

4403000000\2HMS059901A00000\6202\2300

4403000000\2HMS059901A00000\6202\2400

5403000000\2HMS059901A00000\6202\2300

5403000000\2HMS059901A00000\6202\2400

SBT11337\4402505000\2HMS050101A00000\74090100\2300

SBT11337\4402505000\2HMS050101A00000\74090100\2400

Indien de verlenging van het project weerhouden wordt, betekent dit een uitbreiding van het personeelskader met 5 VTE aan 80% B1-B2-B3.

De budgettaire jaarlijkse uitgave voor 5 VTE aan 80% B1-B2-B3 bedraagt dan 303.844,00 EUR.

De budgettaire ontvangst bedraagt 227.883,00 EUR (na indexatie bedragen door POD MI max 47.710,00 EUR per werknemer afgetopt aan werkelijke uitgave loonkost is dan 45.576,60 EUR per werknemer = 303.844,00 EUR : 5 werknemers).

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de verlengingsaanvraag van het 'MIRIAM' project goed.

Artikel 2

Het vast bureau keurt de (tijdelijke) uitbreiding van 5 VTE goed gedurende de looptijd van het project.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.