Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 26/05/2023 - 09:00 Stadhuis

Politiezone Antwerpen

A-punten

Juridische dienst

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

B-punten

Districtswerking

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

FIN/JUR

Onderhoud

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

Sport

Stafdienst

B-punten

A - IVA Kinderopvang

Cultuur

Sport

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

Thesaurie

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Resilience en Crisismanagement

Sociale Interventie

Stadstoezicht

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

Wonen

B-punten

Welzijn

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsreiniging

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Mobiliteit

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst