Terug gemeenteraad

Mon 22/05/2023 - 19:30 Stadhuis De raden (22 mei 2023) en voorafgaande raadscommissies (15 mei 2023 t/m 17 mei 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team

AG VESPA

Vastgoed

Bureau voor Integriteit

Bureau voor Integriteit

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Parkeerreglementering

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie

Politiezone Antwerpen

Personeel

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Welzijn

Stadsontwikkeling

Groen
Openbaar Domein

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Kinderopvang
Onderwijs

B-punten

Financiën

Chartaal

Stadsontwikkeling

Leefmilieu

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur

Besloten zitting

A-punten

Politiezone Antwerpen

Stafdienst

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen