Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 23/06/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Milieuvergunningen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Stafdienst

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Sport

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Visit Antwerpen

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Maatschappelijke Veiligheid

B-punten

Resilience en Crisismanagement

Stadstoezicht

Sociale Dienstverlening

A-punten

Stafdienst

Wonen

B-punten

Wonen

Stafdienst

Stadsbeheer

A-punten

Stadsreiniging

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Exploitatie en Facilitair Beheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Erfgoed

Leefmilieu

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Erfgoed

Groen

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst