Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 09/06/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

B-punten

Districtswerking

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Selectiecentrum

Strategische Coördinatie

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

FIN/JUR

Onderhoud

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerreglementering

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Sport

B-punten

Jeugd

AG Stedelijk Onderwijs

A-punten

Financiën

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Vaststelling

Meerjarenplanning

B-punten

Business Partner Werking

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

AG Digipolis Antwerpen

A-punten

AG Digipolis Antwerpen

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Visit Antwerpen

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Resilience en Crisismanagement

Stafdienst

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Exploitatie en Facilitair Beheer

Stadsreiniging

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

AG Energiebesparingsfonds

A-punten

AG Energiebesparingsfonds

Stadsontwikkeling

A-punten

Algemeen

Groen

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Groen

Leefmilieu

Mobiliteit

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling


Publicaties

Besluitenlijst