Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_GR_00438 - Ondersteuning. Cultuur - Fonds voor Nieuwe Makers. Reglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/06/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Jan Penris, raadslid; Güler Turan, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Verontschuldigd

Liesbeth Homans, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00438 - Ondersteuning. Cultuur - Fonds voor Nieuwe Makers. Reglement - Goedkeuring 2023_GR_00438 - Ondersteuning. Cultuur - Fonds voor Nieuwe Makers. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord van de stad Antwerpen goed.
Op 22 maart 2019 (jaarnummer 2627) keurde het college de doelstellingenboom 2020-2025 goed.
Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Argumentatie

Antwerpen profileert zich als een internationale kunst- en cultuurstad met een rijk verleden en een creatieve toekomst. Als culturele hoofdstad van Vlaanderen streeft de stad Antwerpen naar een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief aanbod, waaraan bewoners en bezoekers kunnen participeren en waar ruimte is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen. In het kader van deze ambitie initieert de stad Antwerpen het Fonds voor Nieuwe Makers.

Het Fonds voor Nieuwe Makers heeft tot doel om Antwerpse kunstenaars aan het begin van hun professionele carrière te ondersteunen en zo een impuls te bieden aan een dynamisch en gevarieerd kunstenlandschap. Het Fonds voorziet in financiële ondersteuning voor artistieke projecten, stimuleert het werken in een professioneel omkaderende context en de interactie tussen de nieuwe maker en de in Antwerpen gevestigde cultuurhuizen.

Het reglement gaat in op 1 juli 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

Nieuwe makers kunnen een aanvraag indienen voor een kunstproject tot en met 31 oktober, voor projecten die starten vanaf 1 februari van het daaropvolgende jaar. Hiervoor gaan ze een samenwerkingsverband aan met een in Antwerpen gevestigd cultuurhuis. De stedelijke meerjarenplanning voorziet jaarlijks 200.000,00 euro voor het begrotingsjaar 2024 en 2025 voor projecten die worden gerealiseerd met steun van dit Fonds.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op nog te bepalen ondersteuning op onderstaand boekingsadres in het meerjarenplan: 5116515000 / 2BRS010402A00000 / 6496800 / SUB_NR.

De uitbetaling van de ondersteuning zal gebeuren op basis van de voorwaarden vermeld in het reglement.

Adviezen

Antwerps Kunstenoverleg Gunstig advies

Het Antwerps Kunstenoverleg vzw formuleert een positief advies met aanbevelingen op het nieuwe Reglement Fonds voor Nieuwe Makers.Het advies van Antwerps Kunstenoverleg en het antwoord op het advies is opgenomen in dit besluit. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het Reglement Fonds voor Nieuwe Makers goed, met een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.