Terug
Gepubliceerd op 19/12/2023

2023_DRHO_00086 - Ondersteuning - Reglement op gevelbanken Stadsmakers Hoboken. - Goedkeuring

raadscommissie Hoboken
ma 11/12/2023 - 19:15 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Maria Snijders, voorzitter; Kathelijne Toen, districtsburgmeester; Carine Leys, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Tom De Boeck, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Maria Snijders, voorzitter
2023_DRHO_00086 - Ondersteuning - Reglement op gevelbanken Stadsmakers Hoboken. - Goedkeuring 2023_DRHO_00086 - Ondersteuning - Reglement op gevelbanken Stadsmakers Hoboken. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het nieuwe kaderbesluit ondersteuningsbeleid basisprincipes goed.  

Op 21 maart 2022 (jaarnummer 24) keurde de districtsraad het reglement gevelbanken goed. Dit reglement liep ten einde 31 maart 2023. 

Op 20 november 2023 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.


Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983)
  • Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor: 

  • het reglement voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk-of burgerinitiatieven;
  • het reglement voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk;
  • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Argumentatie

Het district Hoboken wil samen met bewoners initiatieven nemen om haar wijken te versterken en de leefbaarheid te verhogen.

District Hoboken wenst opnieuw ondersteuning te voorzien voor de installatie en aankoop van gevelbanken. Hiervoor is een nieuw ondersteuningsreglement opgemaakt met een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2025.

Algemene financiƫle opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan:

Budgetplaats: 5066000000 / budgetpositie: 6496500 / functiegebied: 2HOB010301A00000 / subsidie: SUB_NR / fonds: intern / begrotingsprogramma: 2HO090909 / budgetperiode: 2400, 2500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Artikel 1

De districtsraad van Hoboken keurt het reglement op gevelbanken Stadsmakers Hoboken met een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2025 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.