Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DCHO_00131 - Ondersteuning. Senioren - Woonzorgcentrum Heydehof. Week van de senior. Toekenning nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00131 - Ondersteuning. Senioren - Woonzorgcentrum Heydehof. Week van de senior. Toekenning nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_DCHO_00131 - Ondersteuning. Senioren - Woonzorgcentrum Heydehof. Week van de senior. Toekenning nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Jaarlijks programmeert het district Hoboken een Week van de Senior. Dit wordt elk jaar uitgewerkt volgens een zelfde concept, waarbij Hobokense senioren uitgenodigd worden op diverse shows in verschillende wijken en in de woonzorgcentra in Hoboken. De show in het Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) worden door het animatieteam van het woonzorgcentrum zelf georganiseerd, met ondersteuning van het district.

Het budget werd niet voorzien bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 93).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Argumentatie

Met een ondersteuningsopdracht aan het Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) in Hoboken, kan het woonzorgcentrum een aanbod uitwerken voor een show die bij hen doorgaat tijdens de Week van de Senior. Deze ondersteuning kan gebruikt worden voor het inhuren van een artiest, het aankopen van snack, drank en/of attentie en het betalen van een SABAM vergoeding. De modaliteiten van de ondersteuning worden vastgelegd in een afsprakennota.

De ondersteuning van 1.300,00 EUR aan Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof  (ondernemingsnummer 0889.421.308) wordt uitbetaald na het indienen van de verantwoordingsstukken.

Hiervoor dient er een wijziging in het budget te gebeuren.  

Algemene financiƫle opmerkingen

Om de ondersteuning aan het woonzorgcentrum Heydehof uit te betalen is er volgende wijziging aan het budget noodzakelijk:

BegunstigdeBoekingsadresHuidig bedragVerschuivingNieuw bedrag
Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer 0809.699.184
rekeningnummer BE34 0910 1785 4190
Budgetplaats 5063000000
Functiegebied 2HOB010304A00000
Budgetpositie 6496450
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
2.600,00 EUR-1.300,00 EUR1.300,00 EUR
Armonea nv
Stationsstraat 102
2800 Mechelen
ondernemingsnummer
0889.421.308
rekeningnummer
BE06 0018 5327 4522
Budgetplaats 5063000000
Functiegebied 2HOB010304A00000
Budgetpositie 6496800
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
0,00 EUR+1.300,00 EUR1.300,00 EUR

 


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad keurt de nominatieve toekenning aan Armonea NV - woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) voor een bedrag van 1.300,00 EUR goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.