Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DCHO_00127 - Ondersteuning - Jeugd - KLJ & Groene Kring vzw. KLJ Hoboken - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00127 - Ondersteuning - Jeugd - KLJ & Groene Kring vzw. KLJ Hoboken - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_DCHO_00127 - Ondersteuning - Jeugd - KLJ & Groene Kring vzw. KLJ Hoboken - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor KLJ & Groene kring vzw - KLJ Hoboken, Diestsevest 32 bus 3B, 3000 Leuven (ondernemingsnummer 0408.659.020)

In Hoboken Noord is er een geen aanbod op vlak van (vrijwillig) jeugdwerk. Om deze blinde vlek in te vullen wil KLJ & Groene kring vzw (ondernemingsnummer 0408.659.020) met KLJ Hoboken een nieuwe jeugdbeweging opstarten die zich in eerste plaats richt op deze wijk. 

KLJ Hoboken richt zich vooral op kinderen en jongeren tussen 6 en 35 jaar, gespitst in 4 groepen (-12, +12, +16 en leiding) die in het huidige jeugdaanbod geen aansluiting vinden. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. Voor de oprichting van van deze nieuwe vereniging wil het districtsbestuur de vereniging ondersteunen voor een bedrag van 2.600,00 EUR.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Hiervoor dient er een wijziging aan de nominatieve lijst te worden doorgevoerd. 

De toewijzing kan doorgevoerd worden door onderstaande wijziging aan de nominatie lijst: 

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieOmschrijvingWijziging
50610000002HOB010303A000006496800 Reglement projectondersteuning Hoboken- 2.600,00 EUR


Toewijzing aan: 

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectUitvoerderBedrag
50610000002HOB010303A000006496800Opstart KLJ Hoboken KLJ & Groene Kring vzw (0408.659.020)  2.600,00 EUR

Algemene financiƫle opmerkingen

Budgetplaats: 5061000000 - budgetpositie: 6496800 - functiegebied: 2HOB010303A00000 - begrotingsprogramma: 2HO090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 2.600,00 EUR nominatief toe te kennen aan KLJ & Groene kring vzw - KLJ Hoboken, Sint-Jobsstraat 25, 2200 Herentals (ondernemingsnummer 0408.659.020)

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.